Szkoły zawodowe dla głuchych i słabosłyszących w Polsce

1. 57-520 Długopole Zdrój
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Słabosłyszących i Głuchych
ul. Zdrojowa 11 tel. (074) 813-91-69
- tapicer
- kucharz specjalne dla:- niesłyszących-upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym

2. 25-608 Kielce
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niesłyszących
ul. Jagiellońska 30 tel. (041) 366-18-67
- krawiec
- monter instalacji budowlanych

3. 30-731 Kraków
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul.Grochowa 19 tel. (012) 653-29-42 653-26-84
- ślusarz - tokarz
- krawiec odzieży lekkiej
- kaletnik
- tkacz ręczny
- kucharz
- sprzedawca magazynowy

4. 20-425 Lublin
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Słabosłyszących
ul. Wyścigowa 31 tel. (081) 532-19-44, 532-80-57
- krawiec-szwacz
- kaletnik

5. 42-700 Lubliniec
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niesłyszących i Słabosłyszących
ul. P. Stalmacha 90 tel. (034) 356-32-41 / 2 tel./fax 356-33-66
- ślusarz
- krawiec odzieży damskiej lekkiej
- introligator
- komputerowy składacz tekstów
- kucharz
- ogrodnik terenów zieleni

6. 90-521 Łódź
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Słabosłyszących
ul. Wólczańska 121/123 tel. (042) 636-86-42 636-89-62
- krawiec odzieży damskiej lekkiej
- kucharz
- elektromechanik

7. 93-138 Łódź
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dzieci Niesłyszących
ul. Siedlecka 7/21 tel. (0-42) 684-60-19 684-51-48
- ślusarz
- stolarz
- krawiec odzieży lekkiej

8. 19-400 Olecko
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Słowiańska 2 tel. (087) 520-30-62 fax. 520-30-63
- kucharz
- krawiec

9. 61-127 Poznań
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dzieci Niesłyszących
ul.Bydgoska 4 A tel.(061) 877-57-19 877-03-24
- krawiec odzieży damskiej lekkiej
- kucharz
- komputerowy składacz tekstu
- klasa wielozawodowa

10. 60-375 Poznań
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niesłyszących
ul.Świt 25 tel. (061) 868-65-40
- ślusarz-mechanik
- złotnik-jubiler

11. 37-700 Przemyśl
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niesłyszących i Słabosłyszących
ul. Czarnieckiego 27 tel. (016) 678-90-13 wew. 39
- ślusarz
- krawiec odzieży damskiej lekkiej
- klasa dla uczniów upośledzonych umysłowo

12. 47-400 Racibórz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Głuchych
ul. Karola Miarki 4 tel. (032) 415-24-57 centr. 415-22-55
- krawiec
- stolarz
- tapicer
- kucharz małej gastronomii
- ogrodnik
- malarz/tapeciarz (wymagane zaświadczenie od lekarza o zdolności do wykonywania w/w zawodu)

13. 26-600 Radom
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalny
ul. Wernera 6 tel. (048) 362-56-34
- krawiec
- kaletnik
- kucharz

14. 76-100 Sławno
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Kopernika 9 tel. (059) 810-32-23, 810-38-13, 810-36-06
- kaletnik
- krawiec
- szwacz

15. 06-430 Sońsk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Słabosłyszących i Niesłyszących Gołotczyzna
ul. Bąkowskiej 17 tel. (023) 671-30-76
- kucharz
- krawiec
- przygotowanie do zawodu: pomoc kuchenna dla uczniów upośledzonych umysłowo

16. 70-116 Szczecin
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niesłyszących
ul. Szpitalna 15 tel. (091) 482-11-51 fax. 482-10-67
- kucharz
- introligator

17. 00-499 Warszawa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niesłyszących
Plac Trzech Krzyży 4/6 tel. (022) 628-04-31/3
- konserwator terenów zieleni

18. 00-842 Warszawa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Łucka 17/23 tel./fax. (022) 624-28-91 centrala 620-62-85
- ślusarz
- kaletnik
- klasa wielozawodowa

19. 00-238 Warszawa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Słabosłyszących
ul. Długa 9 tel. (022) 831-18-55
- fotograf
- stolarz

20. 84-200 Wejherowo
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niesłyszących
ul. Sobieskiego 279 tel. (058) 672-23-41, 672-22-03 fax 672-48-68
- kreślarz techniczny
- stolarz
- ogrodnik terenów zieleni
- ślusarz-mechanik
- przyuczenie do zawodu: stolarz

21. 50-527 Wrocław
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Słabosłyszących
ul. Dawida 5/7 tel.(071) 367-20-18 367-42-22
- tapicer
- krawiec
- fotograf
- witrażownik - dla chłopców

22. 54-144 Wrocław
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
ul. Dworska 8 tel. ( 071) 351-34-68 353-64-69 353-48-77
- stolarz
- krawiec
- introligator
- komputerowy składacz tekstów
- klasa wielozawodowa

23. 41-800 Zabrze
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Niesłyszących i Słabosłyszących
ul. H. Sienkiewicza 43 tel. (031) 271-87-70
- kucharz małej gastronomii

24. 68-200 Żary
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Głuchych
ul. Spokojna 2 tel. (068) 374-30-58 374-30-59
- krawiectwo lekkie damskie
- kaletnik

stat4u